Skip to Content
Minister Peeters verdubbelt het mobiliteitsbudget voor de vaccinatiecentra

Minister Peeters verdubbelt het mobiliteitsbudget voor de vaccinatiecentra

In een vorige beslissing van de Vlaamse Regering werd per vaccinatiecentrum een gemiddeld basisbedrag van 10.000 euro per maand voorzien per vaccinatiecentra om te ondersteunen in individuele oplossingen voor personen met een mobiliteitsbeperking via de mindermobiele centrales of taxidiensten. Dit basisbedrag werd verrekend naar inwonersaantal. “Nu wordt dit basisbedrag opgetrokken naar gemiddeld 20.000 euro per maand per vaccinatiecentrum om ook te kunnen voorzien in collectieve mobiliteitsoplossingen. De lokale besturen kunnen naar eigen keuze beslissen hoe ze deze middelen aanwenden hetzij via belbussen, private busbedrijven of taxidiensten”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters.

Uit een bevraging die Vlaams minister van Mobiliteit Peeters deed bij alle steden en gemeenten bleek een diverse bezorgdheid en een groot verschil in behoeften.  Hierdoor werd snel duidelijk dat één centraal aanbod uitwerken geen antwoord zou bieden op alle noden en bovendien een groot verschil in tussenkomst zou betekenen ten aanzien van de verschillende lokale besturen.

“Daarom  werd beslist te werken met forfaitaire subsidiebedragen per vaccinatiecentrum, zowel voor het organiseren van het vervoer voor personen met een mobiliteitsbeperking als het versterken van het collectief vervoer. Zo kunnen lokale besturen maximaal inzetten op de bereikbaarheid naar de vaccinatiecentra”, zegt minister Peeters.

De Vlaamse regering besliste eerder om voor elk vaccinatiecentrum een mobiliteitsbudget per maand te voorzien voor het vervoer voor minder mobiele mensen. Aanvullend op dit budget wordt nu ook een forfait toegekend om het openbaar vervoer te versterken, zo besliste de Vlaamse Regering op 10 februari 2021.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “Een tijd geleden maakten we al 65 miljoen euro vrij voor het logistieke luik van de vaccinatiecentra. Elk lokaal bestuur kreeg een concreet bedrag meegedeeld dat het onder meer kon inzetten voor het vervoer van minder mobiele mensen. We maken nu extra geld vrij voor het collectief vervoer. De lokale besturen zijn er klaar voor. Vanaf 15 februari worden de eerste mensen gevaccineerd in de Vlaamse vaccinatiecentra.”  
Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke: “Vlaanderen heeft gekozen voor een vaccinatiecentrum dicht bij huis, waar we zoveel mogelijk mensen willen vaccineren: dit komt immers de snelheid van het vaccinatieproces ten goede. Wie echt niet in het vaccinatiecentrum geraakt, wordt thuis gevaccineerd. Wie het moeilijk heeft, willen we op deze manier helpen. Door zo te werken, doen we er alles aan om een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad te bereiken.”
Overzicht subsidiebedragen _Collectief transport vaccinatiecentrum.pdf 729 KB

 

Aidan Reinquin Communicatiemedewerker, Kabinet Lydia Peeters
Jill Haeyen Communicatiemedewerker, Kabinet Lydia Peeters
Arthur Orlians Woordvoerder, Kabinet Bart Somers
Bart Croes Woordvoerder, Kabinet Wouter Beke

 

Over Lydia Peeters

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken 

Titelvoerend Burgemeester Dilsen-Stokkem

Lydia Peeters
Koning Albert II laan 20 bus 1, 1000 Brussel